Επιδοτούμενα προγράμματα

  Εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. για το νέο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. που αφορά  την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών. Διευκρινίζεται ότι περαιτέρω λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος, θα ...

  Προκηρύχθηκε η νέα δράση του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων θα διαρκέσει ...

  Προκηρύχτηκε ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος που στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης ...

  Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

  Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για σχέδια που προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες 3 παρεμβάσεις: Έρευνα και Ανάπτυξη από ...

  Σελίδες