Επιδοτούμενα προγράμματα

  Βιολογικές Καλλιέργειες Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

  Α) Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους στη γεωργία και στην κτηνοτροφίαΒ) Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε ...

  Αναρτήθηκε η επίσημη πρόσκληση του προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές». Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ...

  Αναρτήθηκε η επίσημη πρόσκληση του προγράμματος "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης". Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά ...

  Νεοφυής Επιχειρηματικότητα Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

  Αναρτήθηκε η επίσημη πρόσκληση του προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα». Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά 17/03/2016 έως 27/04/2016.Προϋπολογισμός έργου: Στο πλαίσιο της δράσης ...

  Σελίδες