Επιδοτούμενα προγράμματα

    Αναρτήθηκε η επίσημη πρόσκληση του προγράμματος «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών». ...

    Δημοσιεύθηκε η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ για την Επιχορήγηση Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της αποσχόλησης κατά τη διάρκεια της κρίσης.Η περίοδος ...

    Δημοσιεύθηκε η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ για την Επιχορήγηση εργοδοτών για θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί από 1/1/2015 έως 31/8/2015.Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ...

    Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης, μέσω της άμεσης οικονομικής ενίσχυσης 2.000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών, πρώην εγγεγραμμένων ανέργων, που ...

    Σελίδες