Φοροτεχνικές υπηρεσίες

Σε ένα δύσκολο, διαρκώς μεταβαλλόμενο και συχνά "εχθρικό" φορολογικό περιβάλλον, παρέχουμε ενδεικτικά:
 

  • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων και εταιρειών
  • Δηλώσεις ακίνητης περιουσίας
  • Διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
  • Διεκπεραίωση μετατροπών - συγχωνεύσεων και απορροφήσεων εταιρειών

 

Άλλες υπηρεσίες: