Τα νέα μας


Το γραφείο βρίσκεται σε μία διαρκή αναζήτηση των εξελίξεων που αφορούν την οικονομία και τη νομοθεσία και φροντίζει για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πελατών της.
Τρέχοντα προγράμματα ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

Προκηρύχθηκε η νέα δράση του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Ενημερωθείτε εδώΕκδόθηκε η Κ.Υ.Α. για το νέο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. που ...

Ανακοινώθηκε η Απόφαση του Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και του Καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών ...

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β' κύκλος).Βασική διαφορά σε σχέση με τον Α' κύκλο είναι η ...

Σελίδες