Τα νέα μας


Το γραφείο βρίσκεται σε μία διαρκή αναζήτηση των εξελίξεων που αφορούν την οικονομία και τη νομοθεσία και φροντίζει για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πελατών της.

Ο Αλέξης Χαρίτσης, αρμόδιος υφυπουργός για το ΕΣΠΑ, έκανε δηλώσεις που αφορούν τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020.«Υπάρχει μία διαδικασία, η οποία ακολουθείται. Γίνεται η προδημοσίευση, τίθεται ...

Κλειδάριθμος ΟΑΕΔ Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2015

Η απόκτηση κλειδάριθμου ΟΑΕΔ είναι απαραίτητη για την πρόσβαση κάθε εταιρείας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ."Προκειμένου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στις ...

Πληρωμή ΙΚΑ Αυγούστου Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

Οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ, πρέπει να πληρώσουν και φέτος είκοσι ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του ενιαίου ...

Σελίδες